لیسه عالی خصوصی لمر
رهنمود راهی برای توسعه معارف !

به مکتب ما خوش آمدید

لیسه عالی خصوصی لمر


با ما به تماس شوید: 0786 360 021

آدرس:

افغانستان
کندز
شهر کندز، ناحیه دوم

کشور:
ولایت:
منطقه:

دیزاین و ساخت توسط شرکت خدمات انجینیری نرم افزار
Bright Script